Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Zeggen van Limburg, 2e druk

Beschrijving, ecologie en verspreiding in Limburg en overig Nederland, inclusief enkele zeggen van de aan Limburg grenzende Duitse en Belgische gebieden
Auteurs: Jan Hermans en Paul Spreuwenberg

In 2015 is bij de Stichting Natuurpublicaties Limburg een standaardwerk over zeggen (Carex) verschenen. De eerste druk van dit boek was snel uitverkocht. Daarom willen we onderzoeken of er voldoende vraag is naar een herdruk. U kunt hierop nu al intekenen door het onderstaande formulier in te vullen.

Ten behoeve van deze publicatie hebben de auteurs veel nieuwe kennis over de morfologie en ecologie van de Limburgse zeggen verzameld. Mede door de nieuw verzamelde veldkennis bleek dat de bestaande determinatiesleutels voor zeggen niet meer geheel voldoen; daarom is in deze atlas een vernieuwde determinatietabel voor zeggen opgenomen. De determinatietabel, gebaseerd op uitgebreid veldwerk, is om een breder gebruik mogelijk te maken ook vertaald in het Engels.

De verzamelde veld- en verspreidingsgegevens zijn kritisch bewerkt en geven een duidelijk beeld van hetgeen momenteel over de Limburgse zeggen bekend is. Bij elke soort wordt aangegeven hoe de status van een soort is, waarbij wordt ingegaan op bedreigingen en eventuele noodzakelijke maatregelen ter bescherming en behoud.

Iedere soortbespreking bestaat uit een uitgebreide soortbeschrijving, becommentarieerde verspreidingsgegevens over Nederland, de Euregio en speciaal de provincie Limburg. Hierbij is er veel aandacht voor de ecologie van de soort.De vele foto’s, vrijwel allemaal gemaakt binnen de provinciegrens, tekeningen en kaarten illustreren de tekst.

Deze atlas bestaat grotendeels uit 64 soortbesprekingen. Hierin komen naast de Limburgse ook de overige Nederlandse zeggensoorten aan bod, alsmede enkele zeggen uit de aan Limburg grenzende Duitse en Belgische gebieden. Behalve de soortbesprekingen zijn er hoofdstukken gewijd aan de bouw, kenmerken en terminologie van zeggen, determinatie, naamgeving en synoniemen, auteursnamen en een uitgebreide termen- en literatuurlijst. Met dit boek en deze veldtabel kunnen alle Nederlandse zeggen op naam worden gebracht.

Specificaties

ISBN-nummer 978-90-74508-23-0, formaat: 225 mm x 305 mm, 690 pagina’s, ruim 600 kleurenfoto’s, 64 soorttekeningen in zwart-wit, verspreidingskaarten van de soorten in Limburg, Nederland en de regio.

Intekenen

Indien u interesse heeft in dit boek, kunt u hierop intekenen door het onderstaande formulier in te vullen. Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn, zal het boek gedrukt worden. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de druk. Zeggen van Limburg kost € 55,00 excl. verzendkosten.

Vul hieronder uw gegevens in indien u interesse hebt in de herdruk van het boek. Zo gauw er voldoende inschrijvingen zijn zullen wij overgaan tot druk. We zullen u dan via e-mail informeren dat het boek er is. Ook ontvangt u dan informatie over de betaalwijze en het tijdstip waarop u de boeken kunt ophalen of wij ze per post kunnen versturen.