Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lid worden

Een lidmaatschap van het Natuurhistorisch Genootschap betekent een jaar lang op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Limburgse natuur.

U ontvangt maandelijks het Natuurhistorisch Maandblad met daarin artikelen over de natuur in Limburg.
Daarnaast bent u welkom op de bijeenkomsten van kringen en studiegroepen, vaak meer dan 20 per maand.
Ook heeft u gratis toegang tot het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.

  • Een lidmaatschap kost € 38,00. 
  • Jeugdleden (t/m 23 jaar) betalen € 17,50 
  • Voor instellingen en verenigingen kost een lidmaatschap € 120,00.
Gebruik de tabbladen om optionele aanvullende gegevens door te geven.

Door het bestuur van het Genootschap is een privacyreglement vastgesteld waarin o.a. aangegeven wordt welke persoonlijke gegevens door het Genootschap met welk doel verzameld worden.

Met het indienen van dit formulier geeft u het NHGL toestemming om uw gegevens te beheren. U kunt uw gegevens altijd raadplegen op Mijn NHGL en daar kunt u wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie. Ook kunt u uw gegevens opvragen bij de ledenadministratie en mutaties schriftelijk doorgeven.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Indien hier niet aan is voldaan, blijft het lid verplicht zijn lidmaatschapsgeld te voldoen tot het eind van het verenigingsjaar.