Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Evenement Genootschapsweekend

Agenda

Genootschapsweekend/ 1000-soortendag 2013: Het Roerdal.
Van vrijdag 7 tm zondag 9 juni 2013 organiseert het Natuurhistorisch Genootschap in samenwerking met EIS-Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en waarneming.nl een onderzoekweekend in het Roerdal. Op zaterdag 8 juni vindt tevens de 1000-soortendag plaats in het Roerdal.

Hoofddoel van deze dag is om het langgerekte Roerdal grondig te inventariseren en zoveel mogelijk soorten dieren en planten waar te nemen. Een belangrijk nevendoel is om een ecologisch verband te leggen tussen het Roerdal en het Meinweggebied om daarmee aan te tonen dat deze twee Natura 2000-gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat het zoals elk jaar een leuk en gezellig weekend wordt waarop medewerkers van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, medewerkers van terreinbeherende organisaties (speciaal Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap), PGO's, waarneming.nl en actieve vrijwilligers van diverse organisaties elkaar kunnen ontmoeten. De dag wordt traditioneel afgesloten met een BBQ, zoals gebruikelijk aangeboden door Staatsbosbeheer. De organisatie van het weekend wordt mogelijk gemaakt in het kader van het project Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg, dat berust op een samenwerking tussen het Nationaal Park en de Provincie Limburg..

Het Roerdal
Het weekend vindt plaats in het Roerdal, een van de minst versnipperde beekdalen van Nederland. Het Roerdal strekt zich uit ten oosten van Roermond tot aan de Duitse grens tussen de plaatsen Melick, Herkenbosch, Sint-Odiliënberg en Vlodrop. Het Roerdal kent grotendeels een agrarische bestemming, maar de meanderende waterloop zelf oogt nog heel natuurlijk. Er zijn snel- en langzaamstromende trajecten, ondiepe en diepe plekken en een grote diversiteit in bodemsubstraat. De oevers bestaan vaak uit steile, afkalvende leemwanden waarin Oeverzwaluw en IJsvogel broeden. Dit is ook ideaal voor solitaire bijen. Verder liggen er allerlei grotere en kleinere afgesneden meanders, waarvan de Turfkoelen en Landgoed Hoosden de grootste zijn. De meanders herbergen een grote rijkdom aan planten en dieren. Door de natuurlijke staat van het landschap wordt het Roerdal mogelijk een van de eerste plekken in Limburg waar de Otter wordt geherintroduceerd. Bevers zitten er al volop. Het Roerdal is een eldorado voor vissen en libellen. Nergens anders in Nederland komen van deze groepen in één gebied zoveel soorten voor. Een van de meest bijzondere soorten is de Grote modderkruiper. Uit de libellenwereld zijn er jaarlijks waarnemingen van onder meer Gaffellibel, Beek- en Rivierrombout en onregelmatig ook van de Kleine tanglibel.
Tijdens het weekend zal de aandacht uitgaan naar de rivier zelf, maar ook naar de belangrijkste rivierbegeleidende natuurgebieden, zoals daar zijn het Koebroek, het Herkenboscher broek (met Turfkoelen), het Flinke Ven, het Hammerbroek (met Muytert), mogelijk het Landgoed Frymersum en Landgoed De Triest, het Landgoed Hoosden en de Linnerheide met zijn soortenrijke akkers.

Waar ?
De overnachtings- en verzamelplaats is kampeerboerderij De Holsterhof, Paalderweg 2, 6061 NV Posterholt.

Wanneer?
Vrijdag 7 juni: inloop vanaf 19.00 uur. 20.00 uur: Opening weekend en lezing over de Rur van bron tot monding door Olaf Op den Kamp. 21.00 uur: nachtvlinder- en vleermuisinventarisaties.

Zaterdag 8 juni: 1000-soortendag 9.00 uur: Aanvang excursieprogramma. 18.00 uur: BBQ op de Holsterhof. 21.00 uur: nachtvlinder- en vleermuisinventarisaties.

Zondag 9 juni: 9.00 uur: Aanvang excursieprogramma. Rond 15.00 uur afsluiting weekend met koffie en vla bij Bezoekercentrum Meinweg.

Wie?
De activiteiten worden georganiseerd door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, EIS, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, waarneming.nl en enkele andere natuurorganisaties. Ook de pers zal als vanouds aanwezig zijn. De excursies zijn gericht op medewerkers van de PGO's, terreinbeherende instanties, waarneming.nl en actieve vrijwilligers. Voor de dag wordt dus niet een algemeen publiek uitgenodigd.

Kosten.
De kosten zijn dit jaar vastgesteld op slechts € 15,00 per persoon. Dit is dan inclusief 2 overnachtingen en een ontbijt en lunchpakket op zaterdag en zondag. Op zaterdagavond is er een BBQ, deze wordt gesponsord door Staatsbosbeheer en het project Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg.
Er is slechts plaats voor overnachting voor 20 personen van het Natuurhistorisch Genootschap en 20 personen van EIS, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Wat?

Er zullen verschillende excursies worden gehouden. Naast de excursies kunnen alle deelnemers aan de dag ook zelf op excursie gaan om in het gebied te inventariseren. Te zijner tijd zal via diverse media een volledig excursieprogramma worden aangekondigd.

Verwerking gegevens
Voor een groot deel van de groepen wordt gedurende 2013 en de dag zelf een complete lijst bijgehouden op waarneming.nl/1000_soortendag_2013.php. Het team van waarneming.nl zal via het Internet iedereen zowel lokaal als internationaal op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Olaf Op den Kamp
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
kantoor@nhgl.nl of o.opdenkamp@nhgl.nl

Ed Colijn
EIS-Nederland
Ed.Colijn@ncbnaturalis.nl


Ton Lenders
Nationaal Park De Meinweg

Hisko de Vries
waarneming.nl

Organisatie
Kantoor
Plaats
Roerdal
Contact
Olaf Op den Kamp
Tijd
Vrijdag, 07 juni 2013 19:00 t/m zondag, 09 juni 2013 15:00
Toegang
Openbaar