Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Historisch gebruik van heide door Joël Burny

Agenda

Joël Burny heeft onderzoek gedaan naar de aspecten van de historische ecologie van de heide in de Limburgse en Brabantse Kempen. Tijdens deze lezing komen drie aspecten aan bod, ten eerste de heide in het etno-ecosysteem van de Kempen. Hierbij gaat het om afbranden van de heide, het winnen van strooisel en het gebruik van de heide als weidegrond voor vee.
Daarnaast gaat het om de ecologische beperkingen van het etno-ecosysteem van de Kempen. Daarbij gaat het om beschermende maatregelen die genomen werden om het ecosysteem te behouden, over de verhouding van koolstof en stikstof in heidemest en over het wintervoedsel dat nodig was voor het vee dat doorgaans op stal stond.
Tenslotte zal Joël ingaan op de overbekende plaggenlandbouw, die mogelijk helemaal niet in de aan ieder o zo bekende vorm heeft bestaan.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Spreker(s)
Johan den Boer
Tijd
Vrijdag, 14 december 2012, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur