Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing De Heide, van woeste grond naar Natura 2000-habitat en daar voorbij door Rienk-Jan Bijlsma.

Agenda

Tijdens deze lezing, die gehouden wordt door Rienk-Jan Bijlsma van Alterra in Wageningen, komt de heide volop aan bod. Rienk-Jan zal spreken over historische vormen van heidegebruik. Dit in relatie tot de bodem, het landgebruik en de productiviteit. Heide werd toen nog als woeste grond aangeduid. De heide kan worden beschouwd als het armste deel van de voormalige woeste grond. Daarnaast komt de overgang van heide als gebruikssysteem voor de bewoners naar heide als natuurgebied aan de orde. Hierbij horen zaken als de verschillende gebruiksvormen ten opzichte van beheermaatregelen. Natuurlijk behoren daarbij ook de successiereeksen in heide op verschillende bodems, de relatie met de verschillende vegetatietypen, typische soorten van de heide en de heide als Natura 2000 gebied. Ook komen er opties voor het beheer van heide als onderdeel van het heidelandschap aan bod.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Spreker(s)
Johan den Boer
Tijd
Vrijdag, 16 november 2012, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur