Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Lezing over de Nationale parken in de Baltische Staten door Olaf Op den Kamp

Agenda

In de landen Estland, Letland en Litouwen ligt een groot aantal Nationale Parken waarin de natuur en cultuur van de gebieden beschermd worden. De natuur is bijzonder rijk en ten dele nog oorspronkelijk. Zo vinden we hier hoogveengebieden, die het broedgebied vormen voor Kraanvogels, maar ook een schatkamer zijn voor vele soorten planten. Langs rivieren vinden we allerlei bijzondere libellen, maar ook vlinders, vogels en zelfs Bevers (Castor fiber) en Otters (Lutra lutra). De bossen liggen op zandbodems en bestaan voor het overgrote deel uit dennenbossen, waarin vele soorten korstmossen, wolfsklauwen en besdragende struiken groeien. De kusten worden gevormd door stranden, kwelders, rotskusten en klifkusten. Hier en daar vinden we loofbossen, met name op de kalkrotsten die het restant zijn van een vroegere kustlijn. Ook in de dorpen en de omliggende akkers en weilanden is nogveel natuur te vinden.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Spreker(s)
Johan den Boer
Tijd
Vrijdag, 18 januari 2008, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur