Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Bomen en mensen in Limburg

Agenda

Lezing over bomen en mensen in Limburg door Marijke Lukacs-Graus.


Bomen hebben vanaf de oudste tijden tot de verbeelding van mensen gesproken. Met hun wortels in de aarde en hun takken uitgestrekt naar de hemel zijn ze bij uitstek het symbool geworden van het contact tussen hemel en aarde, tussen goden en mensen.


In alle grote religies en culturen spelen bomen - en de symboliek van bomen - dan ook een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld in het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom en het christendom. Voor de pauze kunt u zien en horen hoe dit in verschillende religies en culturen tot uitdrukking is gekomen.


Na de pauze kunt u zien en horen welke bomen in onze eigen omgeving nog (steeds) getuigen van die band tussen hemel en aarde en op wat voor plaatsen we ze kunnen tegenkomen. Zo krijgt u een authentieke "heilige eik" te zien; een zogenaamde koorts- of lapjesboom; een kloosterlinde en verschillende Mariabomen. Tot op de dag van vandaag leven daar eeuwenoude tradities voort die ooit begonnen zijn in de schaduw van een eik of linde. Voorbeelden daarvan zijn o.a. ook te vinden in het Limburgse land bij O.L.V. in het Zand in Roermond; de Kapel onder de Linden in Thorn en de Kapel op de Schilberg in Echt (Pey).


En natuurlijk krijgt u de verhalen en legendes te horen die in veel gevallen nog met deze bomen en tradities verbonden zijn.
Marijke Lukács-Graus is publiciste en medewerkster aan het boek "Bomen en mensen, een oeroude relatie", een uitgave van Uitgeverij Boom (Amsterdam) in samenwerking met de Bomenstichting (Utrecht). Zij nam daarin  het hoofdstuk "Bomen in de religie" voor haar rekening.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Spreker(s)
Olaf Op den Kamp
Tijd
Vrijdag, 20 januari 2012, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur