Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Bramen in de Schinveldse bossen

Agenda

De Schinveldse bossen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van zowel zandige, leemarme als sterk lemige bodems en van zowel bosrelicten als jonge heidebebossingen rijk aan bramensoorten (ruim 20) die doorgaans worden aangeduid als zwarte braam (Rubus fruticosus agg.). De excursie richt zich op het leren kennen van de verschillende bramengroepen en hun soorten die zich onderscheiden in groeivorm en ecologie. Naast soorten met een grote verspreiding in Nederland komen er ook typische Zuid-Limburgers voor (aansluitend op Ardennen/Eifel). Een korte schets van de bramen in dit gebied is te vinden in  de Excursieverslagen 2001 van de Plantensociologische Kring Nederland (uitgegeven in 2007). Een algemene inleiding op groeivormen en de ecologie van bramen staat in De Levende Natuur 105: 138-144 (R.J. Bijlsma, Verbraming: oorzaken en ecologische plaats; 2004).

Verplichte opgave.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Excursieleiding
Olaf Op den Kamp
Tijd
Zaterdag, 27 augustus 2011, van 10:00 tot ongeveer 15:30 uur