Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Vallei van de Zijpbeek

Agenda

Het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek (Rekem), opgericht in 1970, ligt op de steile oostelijke rand van het Kempisch plateau en is 161 ha groot. Er liggen vijvers, heidegebieden met gagel, pijpestrootje en dopheide, en de naald- en loofbossen.
De oostelijke rand van dit plateau vertoont talrijke insnijdingen, welke bijna allemaal droogdalen zijn. Natte beekvalleien zijn hier zeldzaam en de weinige die voorkomen zijn uitermate waardevol.  De vallei van de Ziepbeek heeft een nog vrij natuurlijke begroeiing. Het water van de beek is aan de oorsprong zeer zuiver en bevat slechts weinig voedingsstoffen waardoor er zich, mede door toedoen van de mens, een typische vegetatie heeft ontwikkeld : een afwisseling van vochtige en droge heide, veen gagelstruwelen, moerassen en vijvers. Buiten het eigenlijke reservaat tref je er vooral naaldbossen aan, doch ook enkele wei- en akkerlanden.


Organisatie
Plantenstudiegroep
Vertrek
Achterzijde station Maastricht; 9.30 uur parkeerplaats langs de Daalbroekstraat tussen Rekem en Zutendaal aan de rechterkant, 9:00 iets voor Molenberg
Excursieleiding
Lily Gora
Tijd
Zondag, 04 juli 2010, van 9:00 tot ongeveer 17:00 uur