Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Groeve 't Rooth

Agenda

Tijdens deze excursie maken we kennis met kalksteengroeve ’t Rooth. In de verlaten delen heeft de natuur zich goed ontwikkeld. Er groeit al een jong bos, op de puinhellingen heeft zich een bijzondere vegetatie met varens gevestigd en in de poeltjes leven allerlei soorten amfibieën. Door het warme klimaat voelen ook vlinders als Koninginnepage en Boswitje zich in de groeve thuis. Verder groeien er bijzondere orchideeën, bijzondere varens en andere kalkminnende plantensoorten.

Organisatie
Kring Heerlen, Plantenstudiegroep
Vertrek
Spoorsingel nabij overweg Heerlen; 9:00 Ingang groeve.
Excursieleiding
Olaf Op den Kamp
Tijd
Zaterdag, 19 juni 2010, van 8:30 tot ongeveer 13:30 uur