Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Workshop Het eerste succes van de landplanten: varens of Pterydopsida

Agenda

De afgelopen jaren stond elk jaar tijdens een winterbijeenkomsten van de Plantenstudiegroep een plantenfamilie centraal. Dit jaar besteden we aandacht aan het taxon  waartoe onder andere de varens behoren. Ieder lid wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren aan deze avond. Reeds gepland zijn:


  • een korte inleiding op de systematiek van deze heterogene groep (Pierre Thomas, 30 min)

  • een foto overzicht van de inheemse varens (Olaf Op den Kamp, 30 min)

  • een overzicht van de verspreiding van bijzondere varens in Zuid Limburg (Nigel Harle, 25 min)

  • bekijken van herbarium materiaal (Marian Baars en Jan Egelmeers, 20 min)

Iedereen die nog een aanvullende bijdrage heeft kan zich melden bij Johan den Boer


 

Als jaarlijkse systematische exercitie besteden we een avond aan de varens. Dit hoger taxon wordt traditioneel samen met mossen en zaadplanten gerekend tot de zogenaamde Vaatplanten. De moderne systematiek vat ze samen met de klassen wolfsklauwen, paardestaarten, en enkele klassen van grotendeels uitgestorven oervarens tot een van de onderafdelingen van de Chlorobionta, de groene planten (die dan weer behoren tot de Eukaryota). We gaan in op de eigenschappen die ze tot varens maken en bespreken de ecologische beperkingen die daaruit voortvloeien. Aan de hand van dia's en herbariummateriaal bespreken we de bij ons voorkomende soorten en proberen op basis van de bekende vindplaatsen te komen tot een ecologische karakteristiek. Voor nadere inlichtingen en voor het aanmelden van zeer welkome eigen bijdragen (workshop!) kan men terecht bij Pierre Thomas.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Contact
Johan den Boer en Pierre Thomas
Tijd
Vrijdag, 15 januari 2010, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur