Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Lezing Nina Smits over Herstel van schrale hellinggraslanden in Zuid-Limburg

Agenda

Door eeuwenlang agrarisch gebruik (schapenbeweiding) ontstonden in het zuiden van Limburg karakteristieke schrale hellinggraslanden. Door een grote variatie aan micromilieus (van kaal, warm en droog op delen die op het zuiden geëxponeerd zijn tot struwelen en vochtige overhoekjes), herbergen de hellinggraslanden van oudsher een voor ons land unieke flora en fauna.
Rond 1980 leidden hernieuwde inzichten in natuurbeheer tot herintroductie van schapenbegrazing. Op dat moment waren er nog ongeveer 20 terreinen met een totaal oppervlak van nog geen 25 ha over. De afgelopen 25 jaar is de floristische kwaliteit van het kalkgrasland toegenomen, maar volledig herstel heeft niet plaatsgevonden. De heischrale graslanden zijn zelfs verder afgenomen
Bij een uitgebreide vergelijking van de huidige situatie in deze graslanden met zowel historische gegevens als referentiesituaties zijn een aantal mogelijke knelpunten naar voren gekomen. Naar een aantal ven deze knelpunten is vervolgonderzoek gedaan, o.a. naar de dispersie van soorten, naar factoren die de kieming- en vestiging beïnvloeden en naar de rol die stikstof speelt in dit soort graslanden. In 2005 zijn beheerexperimenten opgestart, waarbij verschillende vormen van herstel- en omvormingsbeheer worden getoetst.
Tijdens deze lezing worden de resultaten van de experimenten gepresenteerd.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
Natuurhistorisch Museum, Maastricht
Spreker(s)
Johan den Boer
Tijd
Vrijdag, 21 november 2008, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur