Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing De Maas op en langs het Eiland van Ubachsberg

Agenda

Vanaf de tijd dat Z-Limburg een vlakke polder was, ongeveer 12 miljoen jaar geleden, heeft de Maas vrij spel gekregen. Zij vormde uiteindelijk in geheel Limburg het landschap, zoals we dat nu kennen. Bij de beschrijving van de historie daarvan moeten we goed onderscheid maken tussen de verschillende stadia, beginnend met Oermaas, via Oostmaas naar Westmaas. Het stukje land dat we aanduiden als Eiland van Ubachsberg heeft daarbij een bijzondere rol gespeeld. Waar nu de machtige molen van Vrouwenheide het beeld bepaalt, is de oorspronkelijke geologische opbouw bewaard gebleven. Wiel Schins toont mooie plaatjes, er is een mooi verhaal en er zijn mooie gesteenten, die de Maas hier in dit gebied heeft neergelegd.
Dr.ir. Wiel Schins is voorzitter van de ned. Geologische Vereniging afd. Limburg.

Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Wiel Schins
Contact
John Adams
Tijd
Maandag, 11 februari 2019, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar