Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie voorjaarsflora in het Leudal

Agenda

Het Leudal is een bekend natuurgebied bij Neer. We komen er niet zo vaak, maar het heeft veel te bieden. Het is al lang natuurgebied. Thijsse liep er al rond en was enthousiast over het mooie gebied. In het Leudal lopen twee beken die daar nooit rechtgetrokken zijn. Ze zijn diep ingesneden in het dekzandlandschap en stromen vrij hard. Verder is er plaatselijk leem aanwezig. Een aantrekkelijke combinatie voor natuur. Op de wat voedselrijkere delen van de dalen komen vroegbloeiende soorten voor (voorjaarsflora) zoals bosanamoon, lelietje van dalen, dalkruid, grote veldbies, slanke en gulden boterbloem, speenkruid. Op plekken met kwel of zelfs bronnen groeien dotterbloemen en plaatselijk paarbladig goudveil. Bij natuurlijke beken horen ook de nodige dieren. Het is een bekend broedgebied voor IJsvogel en Grote gele kwik-staart. Bevers doen het er sinds 2000 goed. In de beken zitten kenmerkende vissen en ongewervelden. Landschap-pelijk is het een mooi gebied. Behalve de meanderende beken zijn ook de watermolens en ruïnes daarvan mooi. Er is veel geschiedenis te beleven met een klooster, een kloosterboerderij, grafheuvels.
Het westelijk deel van het Leudal is de laatste 20 jaar nogal veranderd. Veel voormalige landbouwgrond is nu van SBB en wordt niet meer bemest. Er zijn vennen en heide hersteld. De Leubeek/Tungelroysebeek, de Roggelse/Zel-sterbeek en de Haelensebeek zijn weer meanderend gemaakt. De Tungelroysebeek is bijna helemaal (ruim 30 km) ecologisch heringericht de afgelopen 15 jaren. Benedenstrooms van het Leudal, bij de monding in de Maas kunnen we ook nog gaan kijken. De beek heet hier Neerbeek. Hier is veel spontane bosontwikkeling rond de beek. Via het Maaspanorama (mooi uitzicht vanaf 20 m hoog terras over Maasdal bij Neer kunnen we weer naar Venlo.

Organisatie
Kring Venlo, Plantenstudiegroep
Vertrek
grote parkeerplaats Leudal bij Elisabethshoeve
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 15 april 2018, van 9:00 tot ongeveer 13:05 uur
Toegang
Openbaar
illustratie