Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Discussieavond (her)introductie van planten en dieren

Agenda

Door de mens wordt op allerlei manieren ingegrepen in de ons omringende natuur. Ook ingrepen die er op gericht zijn de kwaliteit van de natuur te verbeteren leiden soms tot negatieve bijkomende effecten.
Recent in het nieuws was de succesvolle herintroductie in Limburg van de bever van een aantal jaren geleden en de voorgenomen herintroductie van de otter.
Ook in natuurkringen zijn de meningen over dit soort herintroducties verdeeld. Deze avond willen we de voors en tegens nog eens op een rijtje zetten.

Voor de pauze zullen drie inleiders vanuit verschillend perspectief hun bijdrage daar aan leveren. Na de pauze zal er een publieksdiscussie plaatsvinden aan de hand van een aantal stellingen.

Ecoloog Hettie Meertens werkt voor Ark Natuurontwikkeling. ARK helpt robuuste natuur realiseren in een samenhangend netwerk van grote natuurgebieden en robuuste verbindingen, met vertakkingen naar natuur bij de stad. In dat kader bracht Ark vanaf 1994 samen met Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Limburg Landschap de bever terug naar de Gelderse Poort en het Limburgse Maasdal.

Hugh Jansman werkt als dierecoloog bij Alterra-Wageningen UR waar hij zich gespecialiseerd heeft in de overleving van populaties en ecosystemen. Hij heeft meegewerkt aan belangrijke projecten als de herintroductie van de otter, behoud van het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe als maatschappij om te gaan met de terugkeer van de wolf. Rode lijn in zijn verhaal is de veerkracht van de natuur en daarnaast het spannende werkveld in deze drukkere wereld: hoe als soort te overleven in een sterk door mensen gedomineerde leefomgeving.

Olaf Op den Kamp is secretaris van de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en ook verder op allerlei terreinen actief in- en voor de Limburgse natuur. Hij zal een aantal praktijkvoorbeelden van de herintroductie van planten in bepaalde Limburgse natuurgebieden bespreken.

Organisatie
i.s.m. IVN Maastricht en CNME Maastricht en Mergelland, Kring Maastricht
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Contact
Johan den Boer
Tijd
Donderdag, 01 februari 2018, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
Otter (Wikimedia Commons, Bernard Landgraf)