Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Geleenbeek bij Weustenrade

Agenda

Vanaf 2016 is in het traject tussen de Oliemolenstraat in Weustenrade t/m Geleen behoorlijk vergraven en zijn beschoeiingen verwijderd van grote gedeeltes van deze voormalige mijnbeek. De betonnen platen waren aangebracht om het slibrijke water van de diverse mijnen uit de Oostelijke Mijnstreek (nu Parkstad geheten!) zo efficiënt mogelijk naar de Maas af te voeren.
In een gezamenlijk project van alle aangrenzende gemeenten en het (gefuseerde) Waterschap Roer en Overmaas is tot en met eind 2017 aan dit beekherstel gewerkt (zie ook www.Geleenbeekdal.nl). Er is o.a. 7,5 ha nieuwe natuur ingericht langs dit gehele traject en tevens is er 1,5 km struinpad gerealiseerd. Zowel bij Brommelen alsook aan de Oliemolenstraat in Geweustroa (= Weustenrade) zijn faunapassages aangelegd. Tussen Weustenrade en Brommelen is door het verflauwen van de zowel de linker als rechter beekoever veel dras-plas milieu gemaakt. Kenmerkende soorten van de nattere delen zijn Egelboterbloem, Smeerwortel, Moerasspirea en Waterweegbree. De drogere delen kleuren door Kattestaart, Gewone leeuwenbek, Gewone berenklauw en Echte kamille. Plaatselijk komen ook exoten als Papegaaienkruid en Serradel (= groenbemester) voor. Pleksgewijs is er dominantie van veel jong opschot van zowel Boswilg alsook Schietwilg. Hoe zal deze mogelijke verstuiking zich in de toekomst voordoen? Een 100 jarige (?) Schietwilg nabij Brommelerhuuske is een waar monument. Komen we op onze avondwandeling de Blauwe reiger en de Weidebeekjuffer weer tegen?

Organisatie
Kring Heerlen, Plantenstudiegroep
Vertrek
Café Bulscher, 19:00 Gebr. Crousplein in Weustenrade
Excursieleiding
Pierre Grooten
Tijd
Maandag, 02 juli 2018, van 19:00 tot ongeveer 21:30 uur
Toegang
Openbaar