Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Sigrano-groeve

Agenda

De Sigrano-groeve met daarbinnen de steenberg Heksenberg is een bijzondere plek. Enerzijds door de actieve winning van delfstoffen als zand en mijnsteen, anderzijds door de bijzondere natuur die zich hierop gevormd heeft. Op de steenberg groeien allerlei planten die we kennen uit andere milieu ’s, zoals kalkgraslanden en bossen, maar die hier in een totaal andere samenstelling bij elkaar groeien. De Sigrano-groeve is ook een van de plekken waar de Spaanse vlag, een zeldzame nachtvlinder, voorkomt. En ook andere insectensoorten zoals de Koninginnepage en de Blauwvleugelsprinkhanen rekenen de groeve en de steenberg tot hun thuis. Denk aan stevig schoeisel i.v.m. de ongelijke ondergrond en de soms steile hellingen en neem ook een flesje water mee.

Organisatie
Kring Heerlen, Plantenstudiegroep
Vertrek
hoofdingang Sigrano rotonde binnenring rechtsaf, 18:30 parkeren in wegberm voor hoofdingang
Excursieleiding
John Adams
Tijd
Woensdag, 20 juni 2018, van 18:30 tot ongeveer 20:30 uur
Toegang
Openbaar
Opgave
Opgeven verplicht! (045-5723169)