Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Discussieavond Stadsnatuur Maastricht

Agenda

Jaarlijks organiseren het IVN, het CNME en Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een discussieavond over een actueel onderwerp rond de natuur van Maastricht en omstreken.

Al enige tijd wordt er door de Stadsnatuurtafel gewerkt aan een visie op de stadsnatuur van Maastricht. De Stadsnatuurtafel wordt ondersteund door verschillende werkstromen met daarin deskundigen op uiteenlopende gebieden. Deze discussieavond wordt gebruikt om ook anderen die geen deel uitmaken van dit project de gelegenheid te geven om hun ideeën over de stadsnatuur kenbaar te maken.

De opzet van de avond is vergelijkbaar met eerdere discussieavonden:

In een inleiding zal Rob Jansen (projectleider) een algemeen beeld scheppen van het project – doel, opzet, programma etc – en kort samenvatten wat er tot nu toe uit de sessies is gekomen.
Na de pauze zullen we dan op een aantal thema’s ingaan:

• Wat is Stadsnatuur? Wat is het verschil met ommelandnatuur?
• Wat is het belang van stadsnatuur? Welke argumenten en/of waarden vindt men het belangrijkste?
• Moeten we sturen in stadsnatuur of vooral ondersteunen wat spontaan gebeurt?
• Welke projecten/tjes zouden we zelf kunnen en moeten oppakken?

Organisatie
CNME, IVN Maastricht, Kring Maastricht
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Contact
Rob Jansen
Contact
Johan den Boer
Tijd
Donderdag, 02 februari 2017, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
Stadsnatuur