Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Bijeenkomst varia-avond

Agenda

Op deze avond houdt onze kring haar traditionele varia-avond voor leden en belangstellenden. Leden van de Vrienden der Natuur laten ons middels foto’s zien wat zij in de natuur hebben waargenomen en hoe zij dit hebben gerealiseerd. Wij nodigen leden uit, om interessante dingen die zij in den natuur hebben gezien en meegemaakt deze op de varia-avond aan de toehoorders te tonen.
Nu al op het programma staat een bijdrage van Peter Eenshuistra die ons foto’s laat zien van de Vrakelberg in Zuid-Limburg, het Eikenhaagbeukenbos tussen Susteren en Stein en van de Maasplassen in Midden-Limburg. De Vrakelberg is een kalkgrasland in beheer bij Staatsbosbeheer. Door maaien en begrazing met schapen is dit natuurgebied fraai hersteld. Veel orchideeën zoals Bijenorchis, Soldaatje Bruine orchis en Nachtorchissen bloeien in dit fraaie natuurgebied. Ook andere botanische zeldzaamheden zoal Verfbrem en Klavervreter zijn hier te vinden.
Inventarisatiewerk voor Natuurmonumenten bracht Peter dit jaar in het fraai Eiken-Haagbeukenbos en in de (nieuwe) riviernatuur rond de Maasplassen. Langs de Kingbeek ten zuiden van Obbicht ligt binnen een donker bos één van de weinige groeiplaatsen van de Blauwzwarte rapunzel in Limburg. Langs de Maas groeien zeldzaamheden zoals Brede orchis en Absintalsum. Soorten als Kattendoorn, Witte Munt, Wilde marjolein en beide soorten Agrimonie blijken ineens niet zo zeldzaam in Limburg.
Sjaak Gubbels brengt ons plaatjes met de titel “Wat kruipt er in de tuin”. In een tuin geplaveid met tegels, al dan niet van natuursteen, of volgestort met gravel zullen weinig dieren te vinden zijn. In een natuurtuin met veel wilde planten daarentegen kruipt en vliegt het een ander rond. Kikkers, vlinders of sprinkhanen voelen zich hier thuis. Maar wat te denken van witte tijgers, weeskinderen en stadsreuzen. We zullen het op de Varia-avond zien.
Een andere bekende gast op de Varia-avond is Twan Martens. Hij gaat ons natuurlijk iets laten zien en vertellen over insecten. Door zijn rijke ervaring heeft hij beelden van bijzondere, deels zeldzame insecten voor ons verzameld. We laten ons verrassen.
De grote broer van Twan, Henny, is ook actief in de natuur. Hij toont ons foto’s van de slechtvalken die in de Martinustoren broeden en van kraanvogels rond Diepholz in Noord-West Duitsland. Dit gebied bezoekt de faunagroep de laatste jaren ook begin november. Er verblijven dan tot 100.000 kroeëne kranen!
Kortom, komt dit zien en laat je verrassen!

Organisatie
Kring Venlo
Plaats
Bezoekerscentrum Groote Heide, Hinsbeckerweg 55, 5915 PR Venlo
Contact
Jos Hoogveld
Tijd
Donderdag, 15 december 2016, van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur
Toegang
Openbaar