Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie vogel-en paddenstoelenexcursie Krickenbecker Seen (D)

Agenda

Fietsexcursie naar de Krickenbecker Seen met aandacht voor vogels en paddenstoelen. De Krickenbeck is een prachtig natuurgebied om de hoek, bijna op loopafstand van Venlo. Er is van alles te zien. Er zijn veel bossen, grote meren, beken en een kasteel. De kern van dit natuurgebied wordt gevormd door de laagveenplassen rond kasteel Krickenbeck. Het gebied is nat door de ligging tegen de Viersener Breuk. Deze breuk ligt als een soort bergkam over grote lengten langs de grens ten oosten van Venlo. Historisch is het gebied nauw met Venlo verbonden. Venlo viel in de middeleeuwen onder ambt Kriekenbeek, onderdeel van het Overkwartier van Gelre.
Op en oostelijk van de Viersener Breuk ligt de geohydrologische basis hoog. Hierdoor kan het water nauwelijks de grond in zakken. In dit gebied zijn omvangrijke berkenbroekbossen. Op de helling van de breuk bij de uitzichtstoren heeft zich natte heide met gagel en beenbreek ontwikkeld. In deze natte heide liggen vlaskuilen. Daarin komt oa klein blaasjeskruid voor, maar daarvan zie je in de herfst weinig meer. Vanaf de toren zijn vaak langstrekkende roofvogels te zien, naast bosvogels die rond de toren zitten.
Westelijk van de breuk komt kalkhoudend water voor. Hier bevinden zich op uitgebreide schaal elzenbroekbossen, plaatselijk bronbos, verlandingsvegetaties met riet en natte schrale graslanden. Op de meren zitten veel vogels, vooral watervogels. Grauwe gans, blauwe en grote zilverreiger, verschillende soorten eenden, futen, enz. Hier komt een telescoop goed van pas. Dan zijn vogels die verder weg zitten nog goed te zien.
Cultuurhistorisch is er ook het nodige te zien. Zo is er heel zichtbaar een hoge beek (de Nette) en een lage beek (de Renne) met meer dan een meter verschil in waterpeil. Dit zet zich in de doorstroomde meren voort. Spectaculair is het uitzicht vanaf de toren op het hoogste put van de breuk. Aan de westkant kun je de kerktorens van Noord- en Midden-Limburg zien, aan de andere kant kijk je tot de rand van het Roergebied.
Behalve naar vogels, zullen we ook naar andere interessante natuur kijken. Als het niet gevroren heeft en voldoende vochtig is geweest, zijn er de nodige paddenstoelen te verwachten.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
Infocentrum Limburgs Landschap Hinsbeckerweg Venlo
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 13 november 2016, van 9:00 tot ongeveer 15:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie