Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing ecologie langs de Buitenring door Fabrice Ottburg en Raymond Tilmans

Agenda

Fabrice Ottburg van Alterra en Raymond Tilmans van de Provincie Limburg geven vanavond een lezing over de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Alterra heeft in opdracht van de provincie een aantal jaren monitoringsonderzoek gedaan naar de effecten van mitigerende maatregelen en de natuurcompensatie langs het 26 kilometer lange tracé van de BPL. Fabrice zal een presentatie geven van de bevindingen van de afgelopen jaren en daarbij inzoomen op een aantal soorten en soortgroepen. Raymond zal ingaan op de circa 180 ha natuurcompensatie terreinen die gerealiseerd worden en de circa 125 faunapassages die over en onder het tracé worden aangelegd en ook de uitdagingen waar men voor staat op het gebied van natuur. Hij zal daarnaast ook ingaan op de resultaten van het broedvogelonderzoek dat in de natuurcompensatieterreinen heeft plaatsgevonden.

Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Raymond Tilmans
Tijd
Maandag, 14 november 2016, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie