Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Matkop of Glanskop, een lastig duo door Hidde Bult

Agenda

Glanskop of Matkop? Tot begin vorige eeuw werden ze als één mezensoort beschouwd en dat is ook niet vreemd want hun uiterlijke verschillen zijn heel subtiel. In verschillende regio’s is er zelfs tot op heden discussie over het al dan niet voorkomen van één van beide soorten. Daarom ga ik eerst wat vertellen over hun herkenning. Daarna wordt iets verteld over de ecologie van de Glanskop en de misverstanden die er waren over zijn voorkomen in Noord-Brabant en andere regio’s. In het derde deel komt de Matkop aan de beurt. Ook daar wordt ingegaan op zijn ecologie en zijn verspreiding in heden en verleden. Daarna wordt gezocht naar mogelijke verklaringen voor zijn pijlsnelle afname in Nederland en omringende landen.

Organisatie
Kring Heerlen, Vogelstudiegroep
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Hidde Bult
Contact
John Adams
Tijd
Maandag, 10 oktober 2016, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie