Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Matkop en Glanskop: een lastig maar boeiend duo

Agenda

Glanskop of Matkop? Tot begin vorige eeuw werden ze als één mezensoort beschouwd en dat is ook niet vreemd want hun uiterlijke verschillen zijn heel subtiel. In verschillende regio’s is er zelfs tot op heden discussie over het al dan niet voorkomen van één van beide soorten. Daarom ga ik eerst wat vertellen over hun herkenning. Daarna wordt iets verteld over de ecologie van de Glanskop en de misverstanden die er waren over zijn voorkomen in Noord-Brabant en andere regio’s. In het derde deel komt de Matkop aan de beurt. Ook daar wordt ingegaan op zijn ecologie en zijn verspreiding in heden en verleden. Daarna wordt gezocht naar mogelijke verklaringen voor zijn pijlsnelle afname in Nederland en omringende landen.

Organisatie
Vogelstudiegroep
Plaats
zaal de Ster, Raadhuisstraat 13 te Roermond-Maasniel
Spreker(s)
Hidde Bult
Contact
Patrick Palmen
Tijd
Vrijdag, 01 april 2016, van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur
Toegang
Openbaar
illustratie