Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing vogels in de zuidelijke Grensmaasvallei

Agenda

Sinds 2012/13 staat de Zuidelijk Grensmaasvallei op zijn kop. Het voormalige akkerbouwgebied rond Borgharen en Itteren wordt afgegraven en een brede riviervallei komt ervoor in de plaats. Het Rivierpark Maasvallei begint vorm te krijgen.
Twee locaties, niet ver van Maastricht, zijn al gereedgekomen:
Borgharen en Aan de Maas bij Geulle. Staatsbosbeheer is daar begonnen met natuurbeheer. Ook locatie Itteren is qua rivierverruiming vrijwel klaar.
Intussen hebben vele vogelaars deze gebieden ontdekt.
De eerste jaren zijn vooral erg goed voor vele soorten eenden, steltlopers een prachtig watergebied, maar ook de eerste ruigtesoorten kun je er al zien. Jan Joost zal, aan de hand van vele foto's en telgegevens van zowel watervogels als broedvogels, de belangrijkste ontwikkelingen schetsen. Daarnaast zal hij de ontwikkelingen van de belangrijkste voedselbronnen (waterplanten, vissen) laten zien.
We hebben vlakbij de stad weer een bijzonder watervogelgebied gekregen.

Organisatie
Kring Maastricht
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Spreker(s)
Jan-Joost Bakhuizen
Tijd
Donderdag, 03 maart 2016, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie