Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Drover Heide (D)

Agenda

De Drover Heide is een bijzonder heidegebied ten zuiden van Düren. De ondergrond bestaat uit door rivieren aangevoerde grind- en zandafzettingen uit de IJstijd waarop later löss werd afgezet. Leemlagen verhinderen het wegsijpelen van het regenwater waardoor tijdelijke wateren ontstaan. In deze regenplassen leeft de kieuwpootkreeft Branchipus schaefferi. Net als zijn verwant Triops cancriformis is deze soort oeroud. Ze kan periodes van droogte overleven door permanente eieren. Als na zomerse onweersbuien waterplassen ontstaan kan de ontwikkeling van ei tot volwassen dier zich binnen enkele weken afspelen waarna het soms weer jaren duurt voordat er weer water in de plassen staat en de volgende generatie uitkomt. Bijna 100 jaar werd het als militair oefenterrein gebruikt. Dat begon vanaf 1914 toen het garnizoen uit Düren hier oefende. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er rekruten opgeleid. Vanaf 1951 gebruikte het Belgische leger het gebied als militair oefenterrein voor manoeuvres met tanks. In 2004 vertrok het Belgische leger. Mede door het militaire gebruik is de rijke flora en fauna van vroeger nog aanwezig. In de door tanks gevormde tijdelijke plassen groeit een zeldzame flora en planten zich amfibieën als Bruine, Groene en Springkikker voort. In de open gebieden die vroeger ten behoeve van de schietoefeningen boomvrij werden gehouden groeit veel Struikhei. Heide is geen natuurlijk biotoop, maar ontstond door menselijk gebruik. Door intensieve begrazing verdwenen alle jonge bomen uit de bossen en bleef alleen een vegetatie uit dwergstruikjes, waaronder Struikheide, over. Op de voedselrijke lössondergrond groeit de heide zeer snel hetgeen het onderhoud kostbaar maakt. Daarom wordt er met verschillende beheermethoden gewerkt. Zo is er een schaapskudde, die buiten het broedseizoen van de vogels rondtrekt. Binnen een raster graast een kudde Schotse hooglanders.
U loopt door heide, bossen en agrarisch gebied en krijgt veel uitleg over de aanwezige flora en fauna en het beheer van het gebied. Onderweg passeert u een Romeinse waterleiding. De grotendeels vlakke wandeling met een lengte van 15 km voert ook door het historische plaatsje Drove met een mooie kerk, kasteel en motte.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Vertrek
parkeerterrein station Kerkrade, 9:00 Hambosweg
Excursieleiding
Olaf Op den Kamp
Tijd
Zondag, 17 juli 2016, van 9:00 tot ongeveer 17:00 uur
Toegang
Openbaar
Opgave
Opgeven verplicht! (info@eifelnatur.de of tel. 045-5354560)
illustratie