Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Discussieavond Economie en Natuur

Agenda

Kring Maastricht, het CME Maastricht en Regio en IVN Maastricht organiseren jaarlijks een discussie-avond rond actuele natuurzaken.

De economische wetenschap houdt zich bezig met de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten om daarmee hun behoeften te vervullen. Het gaat daarbij niet alleen om primaire levensbehoeften, zoals veiligheid, voedsel, kleding en wonen, maar ook om bijvoorbeeld de mogelijkheid om te reizen en te recreëren.

Het economisch handelen van de mensheid heeft altijd grote invloed gehad op het landschap. Nagenoeg alles wat we tegenwoordig in Nederland 'natuur' noemen is in het verleden ontstaan door landbouw en veeteelt (voedsel en kleding), winning van natuurlijke- en niet-natuurlijke grondstoffen (bouwmaterialen zoals hout en mergelblokken, brandstoffen zoals turf). Deze activiteiten zorgden voor een gevarieerd en kleinschalig landschap en daardoor nam de biodiversiteit toe.

Ons moderne economisch handelen daarentegen leidt in veel gevallen tot eenvormigheid en afname van biodiversiteit. Dat zou toch beter moeten kunnen?

Deze avond zullen we brainstormen en discussiëren over de vraag of ons streven naar welvaart en welzijn per definitie ten koste gaat van de natuur. Of is het mogelijk om win-win-situaties te creëren zoals ook onze voorouders (onbewust) voor een grote natuurlijke rijkdom hebben gezorgd?

In het eerste deel van de avond zal Leo Gommans (TU Delft Bouwkunde, architectuur '90, Adviseur BOOM-Maastricht) ons alvast inspireren met voorbeelden uit de gebouwde omgeving (wonen, werken).
In het tweede deel van de avond komt u aan het woord. Johan den Boer (Kring Maastricht) zal de gespreksleider zijn.

We hopen op een inspirerende avond.

Organisatie
CNME en IVN, Kring Maastricht
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Contact
Johan den Boer en Huub Gilissen
Tijd
Donderdag, 04 februari 2016, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
Economie en Natuur