Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Oostvaardersplassen

Agenda

Oostvaardersplassen. Het is een van de mooiste natuurgebieden in Nederland en is het hele jaar een bezoek waard. Het voorjaar en begin november zijn wel de mooiste tijdstippen. Het voorjaar vanwege de broedtijd en begin november vanwege de bronstijd van de edelherten.
Het gebied is ontstaan door drooglegging van een van de IJsselmeerpolders n.l. Zuidelijk Flevoland. Het grenst aan het Markermeer. De vaargeul naar Amsterdam heet Oostvaardersdiep, vandaar de naam Oostvaardersplassen. Na de drooglegging liet men het gebied jarenlang braak liggen, omdat het de bestemming industriegebied had en niet meteen nodig was. Dus kon de natuur zijn gang gaan. Toen men jaren later het resultaat zag werd het een natuurgebied en werd zelfs de geplande spoorlijn eromheen gelegd.
Het gebied is maar beperkt toegankelijk aan de randen maar is vanaf hier toch behoorlijk te overzien omdat het vrij open is en de randen hoog liggen (dijken). Het meenemen van een telescoop is echter aan te bevelen vanwege de grote afstanden. Het gebied wordt open gehouden met grote kuddes grote grazers zoals Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten. Ook de grote aantallen ganzen dragen bij aan de begrazing. Vanaf de Kleine en Grote Praambult aan de oostkant van het gebied, is het open grazige deel goed te overzien. Er wordt hiervoor wel de term Nederlandse Serengeti gebruikt. Tijdens de bronsttijd is het burlen van de edelherten hier het beste te zien en te horen. In de winter bij koud weer ziet men hier wel eens een kudde Konikpaarden galopperen waarvan dampwolken opstijgen. Op deze open stukken zijn meestal een of meerdere vossen te zien. Er is zelfs een tamme vos die mensen bijna uit de hand komt eten.
Wat betreft vogels is het ook een prachtig gebied. Het meest aansprekend is het paartje Zeearenden dat hier zijn territorium heeft. Het heeft al jaren, meestal succesvol, een of twee jongen hier groot getrokken. Hierdoor zijn er nu op meerdere plaatsen in Nederland broedende paartjes zeearenden. Verder komen hier erg veel soorten aan water en moeras gebonden vogels voor. Om er enkele te noemen, diverse soorten ganzen en eenden, Kluten, Grutto’s, reigers en rietvogels , Raven en diverse soorten roofvogels. Tenslotte is hier een zeer grote Aalscholverkolonie.
Het rondje dat wij rond de Oostvaardersplassen maken is meestal ongeveer hetzelfde. We beginnen bij het Jan van de Boschpad aan de kant van Almere. Hier is een parkeerplaats van waaruit we naar de verhoging lopen vanwaar het westelijke stuk mooi is te overzien. Soms lopen we van hier nog naar het nieuwe bezoekerscentrum waar men vanaf het dak nog verder kan kijken. Hier hebben we vaker zeearenden gezien.
Volgende stop is aan de Oostvaardersdijk vanwaar men de Grote Plas kan overzien. Voor de dijk ligt hier nog een eiland met aanlegsteiger waar meestal diverse soorten meeuwen zitten. Wanneer we weer verdergaan komen we aan de Hoekplas. In het voorjaar is er vanaf de schuilhutten die hier liggen wel iets leuks te zien. Volgende stop is aan het bezoekerscentrum aan de Knardijk. Hier kan het vooral zondags er druk zijn. Een kijkje nemen binnen is aan te bevelen. Van hieruit kan men naar het westen lopen tot aan Wigbeldseiland en de groots opgezette uitkijkpost de Zeearend. Het grote wilgenbos dat zich hier ontwikkeld had, is de laatste tien jaar opgeruimd door vraat van koniks.
Tenslotte beëindigen we de ronde op de Kleine en iets verderop gelegen Grote Praambult. Hier hebben we zicht op het grote grazige deel. Hier zit meestal het grootste deel van de koniks, honderden edelherten en een flinke groep Heckrunderen. Verder massa’s ganzen. In begin oktober is bij gunstige wind ’s avond aanhoudend geburl van de edelhert bokken te horen en allerlei hierbij horend gedrag.

Organisatie
Kring Venlo
Plaats
het Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
Bezoekerscentrum van het Limburgs Landschap op de Groote Heide
Spreker(s)
Jos Hoogveld
Tijd
Donderdag, 19 november 2015, van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur
Toegang
Openbaar
illustratie