Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie fietsexcursie Krickenbecker Seeen

Agenda

Vogel- landschapsexcursie met de fiets naar de Krickenbecker Seen.

Een heel mooi natuur- en bosgebied op een steenworp afstand van Venlo. In dit seizoen zijn er met name watervogels te zien. Misschien ook nog paddenstoelen. Het landschap is natuurlijk het hele jaar door zichtbaar.
De kern van de Krickenbecker Seen wordt gevormd door laagveenplassen rond kasteel Kriekenbeek. Het gebied is nat door de ligging tegen de Viersener Breuk. Deze breuk ligt als een soort bergkam over grote lengten langs de grens ten oosten van Venlo.
Op en oostelijk van de Viersener Breuk ligt de geohydrologische basis (ondoorlatende ondergrond) hoog. Hierdoor kan het water nauwelijks de grond in zakken. In dit gebied zijn omvangrijke berkenbroekbossen. Op de helling van de breuk bij de uitzichttoren heeft zich natte heide met gagel en beenbreek ontwikkeld. Dit wordt de laatste tientallen jaren actief hersteld. Westelijk van de breuk komt kalkhoudend water voor. Hier bevinden zich op uitgebreide schaal elzenbroekbossen, plaatselijk bronbos, verlandingsvegetaties met riet en natte schrale graslanden.
Cultuurhistorisch is er ook het nodige te zien. Zo is er heel zichtbaar een hoge beek (de Nette) en een lage beek (de Renne) met meer dan een meter verschil in waterpeil. Dit zet zich in de doorstroomde meren voort. Spectaculair is het uitzicht vanaf de toren op het hoogste put van de breuk. Aan de westkant kun je de kerktorens van Noord- en Midden-Limburg zien, aan de andere kant kijk je tot de rand van het Roergebied. Historisch is het gebied nauw met Venlo verbonden. Venlo viel in de middeleeuwen onder ambt Kriekenbeek, onderdeel van het Overkwartier van Gelre. Dus is het gebied ook een beetje van ons.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
Parkeerplaats Infocentrum Groote Heide te Venlo
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 08 november 2015, van 10:00 tot ongeveer 16:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie