Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Dood doet leven

Agenda

In Limburg wordt vanuit het project Dood doet Leven actief gewerkt aan de communicatie omtrent grote dode dieren in de natuur. Daarbij zijn met de terreinbeherende organisaties voorbeeldgebieden opgestart waar aangereden dieren een laatste rustplaats krijgen. Hiermee vragen we aandacht voor de natuur van dode dieren in het natuurbeleid.
Natuuronderzoek met behulp van cameravallen laat zien dat tientallen soorten vogels en zoogdieren profiteren van dit aanbod. Met verrassingen als Limburgs eerste broedpaartje Raven, een Vale gier die zich maar liefst 6 weken ophield bij de Sint-Pietersberg, maar ook Egels die foerageren op dode Dassen.
Op 1 februari 2015 komt Bart Beekers vertellen over het project Dood doet Leven. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de diversiteit van de aasetergemeenschap. Resultaten van het onderzoek in Nederland komen aan bod. Ook wordt stilgestaan bij ervaringen van buitenlandse onderzoekers van het project Necros in Oost-Duitsland. Tot slot zullen we de kansen voor dode dieren in het Limburgse natuurbeheer bespreken en de mogelijkheden voor nader onderzoek.

Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Bart Beekers
Tijd
Maandag, 01 februari 2016, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie