Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Insecten van de Stalberg en de Hamert

Agenda

De Stalberg, een langgerekt weiland ingesloten tussen de Maas en een strook loofbos, lijkt op het eerste oog niet zo'n erg interessant gebied voor insecten. Schijn bedriegt. Doordat dit gebied door het Limburgs Landschap op een natuurlijke manier beheerd wordt en een kudde Galloways het gebied begraast is het weiland erg rijk aan plantensoorten geworden .De Maas en de beschutte ligging tegen de bosrand zorgen voor een microklimaat waardoor het hier door het jaar heen gemiddeld warmer is.
Hierdoor is het gebied erg aantrekkelijk voor een grote groep insecten geworden.
Voor veel bijzondere soorten die hier voorkomen, zijn we al te laat in het jaar maar ongetwijfeld zullen we nog de nodige vlinders, sprinkhanen en andere interessante insectensoorten te zien krijgen. Misschien zelfs een Hazelworm die verscholen ligt onder een aangespoelde plank af boomstronk.
Op de heidegebieden van de Hamert zullen we weer geheel andere soorten aantreffen. Veel solitaire wespen en bijen hebben open zandgrond nodig voor het graven van hun broedholletjes die weer geparasiteerd kunnen worden door andere bijen- of wespensoorten zoals bijv. de prachtige Goudwespen. Insecten die kenmerkend zijn voor heidegebieden zoals de Heivlinder, Hooibeestje en Knopsprietje, een sprinkhanensoort, zullen we zeker zien.
Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan andere leuke planten of dieren die we onderweg tegen zullen komen.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
parkeerplaats aan de Twistedenerweg op de Hamert
Excursieleiding
J.G.M. Gubbels
Tijd
Zondag, 23 augustus 2015, van 9:00 tot ongeveer 15:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie