Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Weerterbos

Agenda

Het Weerterbos is een natuurgebied van een kleine 1000 ha. in westelijk Midden-Limburg, tegen de grens met Brabant. Het bestaat grotendeels uit bos. Sinds eind jaren ’90 zijn er veel vennen hersteld. Botanisch zijn vooral deze vennen interessant.
Het Weerterbos is een relatieve laagte in een van nature slecht afwaterend gebied op de waterscheiding tussen de Dommel, de Aa en de Tungelroysebeek. Voor Noord- en Midden-Limburg is bijzonder dat de bodem overwegend lemig is. Hierdoor is zij meer gebufferd dan de overwegend voorkomende zandgronden. Ook zakt het water slecht de grond in waardoor het gebied vooral in de winter nat is.
Tot midden jaren ’90 werd het gebied vooral gebruikt voor houtproductie, terwijl er enkele landbouwenclaves in lagen. Voor de bosbouw werd het gebied met een intensief slotenstelsel ontwaterd. Daarnaast is een groot deel van de bossen op rabatten aangelegd. Sinds midden jaren ’90 is het roer omgegooid. De landbouwenclaves zijn uit productie genomen. Er is op grote schaal gewerkt aan venherstel. Afgelopen winter/voorjaar is nog 40 ha ondiep ontgraven, na eerder venherstel vanaf 1997. Omvorming op vrij grote schaal van bos naar open natuur stagneert vooralsnog op de boswet. Het gebied is onderdeel van Natura 2000 gebied Weerter en Budelerbergen en Ringselven. Venherstel in dit gebied is vooral in het Weerterbos voorzien. Het Wereldnatuurfonds en Stichting Ark promoten vernatting van het Weerterbos als voorbeeld voor waterberging/herstel sponswerking in oorsprongsgebieden van beken.

Organisatie
Kring Venlo, Plantenstudiegroep
Vertrek
parkeerplaats Limburgs Landschap aan Hogenbosweg; carpoolen 9.00 uur carpoolplek bij gebouw Rijkswaterstaat Boekend
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 12 juli 2015, van 10:00 tot ongeveer 16:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie