Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Jeneverbes, sterfte Zomereik & Limburgse varens

Agenda

Esther Lucassen van onderzoekcentrum Bware van Radboud Universiteit Nijmegen
spreekt over het gebrek aan nieuwe jonge planten van jeneverbessen en over de sterfte van zomereiken ten gevolge van verzuring van de bodem
De zure regen in het verleden ligt ten grondslag aan de (landelijk) geconstateerde sterfte van Zomereik en vergrijzing van Jeneverbesstruwelen.
Sterke bodemverzuring leidt tot mineralengebrek en het in oplossing gaan van aluminium.
Door mineralengebrek ontwikkelen planten minder weerstand tegen stressoren (o.a. insektenvraat, ziekten).
Dit heeft onderzoek in de Maasduinen, uitgevoerd door Onderszoekscentrum B-ware te Nijmegen in opdracht van Stichting het Limburgs landschap, aangetoond.
Bessen van vergrijzende jeneverbesstruwelen zijn minder kiemkrachtig door kaliumgebrek en infecties met schildluis.
In de bodem is de concentratie aluminium toxisch voor ontwikkeling van jeneverbeskiemlingen.
De Zomereik heeft gebrek aan zowel calcium, magnesium als kalium en is in sterke mate aangetast door de Eikenprachtkever.
De larven van deze keversoort, die sterk uitbreidt in het opwarmende klimaat, graven gangen die de sapstroom van de boom negatief beïnvloeden.
Er zijn meerjarige veldexperimenten gestart die moeten uitwijzen hoe de bodem het beste hersteld kan worden om dit probleem te kunnen tackelen.
Hierbij zijn ook kiemlingen van Jeneverbes uitgezet.

Na de pauze geeft Nigel Harle een overzicht van de diverse varensoorten in Limburg. Hij staat stil bij enkele zeldzame en opvallende soorten.
Bij alle soorten vertelt hij een korte samenvatting van de huidige verspreiding binnen met name Zuid Limburg.

Organisatie
Kring Roermond
Plaats
het Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
Spreker(s)
Esther Lucassen
Contact
Math de Ponti
Tijd
Donderdag, 12 maart 2015, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie