Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Bosgeschiedenis en Veenmossen op de Meinweg

Agenda

Lisa Op den Kamp gaat in op de veenmossen in Nationaal Park de Meinweg. Veenmossen vormen een aparte groep binnen de mossen met een eigen opbouw. In de lezing gaat Lisa in op de opbouw van veenmossne, op de verschillende soorten en hoe je deze kunt herkennen. Veenmossen zijn een belangrijke indicator voor vochtige heide en hoogveen en kunnen dus veel vertellen over de verdroging van het gebied.

Freek van Westreenen zal laten zien hoe de bossen op de Meinweg zijn ontstaan. Zijn deze bossen zo oud als ze lijken of zijn ze juist piepjong ? Dit laat Freek zien aan de hand van historische kaarten en beschrijvingen.
De Meinweg is deels bebost en deels heide. De meeste bossen zijn recent ingeplante naaldhoudpercelen.
Dat is niet spectaculair. Loofbos zou er van nature kunnen voorkomen, maar zijn er ook eeuwenoude bosresten te vinden?
Het Meinweggebied was in gebruik als gemeenschappelijke grond voor de bewoners van Wassenberg, Roermond en 12 andere omliggende dorpen.
Zij gebruikten het gebied om hun vee te laten grazen. Ook haalden ze er hakhout.
Uitgaande van dit vroegere gebruik, oude kaarten en historische gebiedsbeschrijvingen reconstrueert Freek van Westreenen de geschiedenis op de Meinweg.
"Komen er eeuwenoude bosresten voor?" aan het eind van de avond weet u het antwoord.

Organisatie
Kring Roermond
Plaats
het Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
Spreker(s)
Lisa Op den Kamp en Freek van Westreenen
Tijd
Donderdag, 12 februari 2015, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie