Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing de Parelhagedis in Europa

Agenda

De Parelhagedis is Europa’s grootste echte hagedis, d.w.z. de grootste hagedis met pootjes. Tijdens een korte presentatie over de Zuid-Franse steensteppe de Crau van vorig jaar tijdens de varia-avond werd kort deze prachtige en interessante hagedis getoond. Nu wordt het een langere lezing waarbij o.a. de levenswijze, voortplanting, geboorte etc. behandeld worden.
In de vorige eeuw was enkel de Parelhagedis (Lacerta lepida) bekend. Deze had een verspreidingsgebied in Noord-Afrika en Zuidwest-Europa. Intussen heeft de wetenschap d.m.v. fysiologische verschillen en later via genetisch onderzoek deze soort opgesplitst in diverse soorten en ondersoorten. De Afrikaanse dieren worden slechts kort aangehaald, de rest van de presentie bestaat uit informatie over Europese soorten en ondersoorten.
Door de diverse ijstijden zijn er diverse verspreidingsgolven vanuit het zuiden geweest. Hierdoor zijn er soorten en ondersoorten ontstaan, maar ook grotere populaties die qua uiterlijk toch wel van elkaar verschillen.
Een ander item is het voedsel van deze “alleseter”. Mai heeft zelf een onderzoekje naar de prooidieren gedaan van vooral Franse dieren gedurende 3 jaar tijdens verschillende jaargetijden. Er werden uitwerpselen verzameld en thuis uitgeplozen om a.d.h.v. chitineresten de prooidieren vast te stellen. Hieruit zijn interessante zaken tevoorschijn gekomen.

Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Mai Arets
Contact
Olaf Op den Kamp
Tijd
Maandag, 12 januari 2015, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar