Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie Winterwandeling door het Geuldal

Agenda

We maken een tocht door het Geuldal en bezoeken daarbij de natuurontwikkelingsterreinen op de dalbodem, maar ook de hellingbossen op de plateaurand en het aangrenzende plateau met akkers en weilanden. De Geul slingert vrij door Ingendael waardoor oevers afkalven en bomen ontwortelen. Komend vanaf St.Gerlach zijn globaal 4 zones in het reservaat te onderscheiden: een open grazig gebied, de Geul en omgeving, het hellingbos en het plateaubos. Nagenoeg het enige beheer dat hier plaatsvindt is begrazing door Galloways en Koniks, die als grazers het gebied bevolken. Door jaarrondbegrazing in lage dichtheden wordt zo getracht een afwisselende soortenrijke vegetatie in stand te houden. Het hellingbos is zeer rijk, plaatselijk komt er pure kalk aan de oppervlakte. Boven op het plateau is de bodem armer aan voedingsstoffen. Vroeger was hier heide aanwezig. De bossen op de heuvelrand zijn bijzonder vogelrijk. De ondergrondse groeven worden door vleermuizen als overwinteringsplaats gebruikt. De Meertensgroeve is een oude grindgroeve. Door de warme en beschutte ligging en de open schrale vegetatie is het een apart gebied binnen de Bergse Heide. In het dal ligt het fraaie kloostercompex van Houthem-Sint Gerlach.

Organisatie
Plantenstudiegroep
Vertrek
Achterzijde station Maastricht; 10.30 uur cafe de Brakkeberg in Geulhem
Excursieleiding
Arjan Ovaa
Tijd
Zondag, 10 december 2006, van 10:00 tot ongeveer 17:00 uur