Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie vogels op de Hamert

Agenda

De broedvogels op de Hamert zijn teruggekeerd. Langs het Geldernsch-Nierskanaal zijn vooral bosvogels uit ouder bos te vinden zoals Glanskop, Boomklever, Kleine bonte specht en Vliegenvanger. Echt spectaculair wordt het als we de Middelste bonte specht horen, deze soort van oude loofbossen rukt snds ongeveer 15 jaar vanuit Zuid- en Midden-Limburg op. De Wielewaal en de Fluiter zullen we waarschijnlijk wel horen, deze zijn meestal in redelijk aantal aanwezig op de Hamert.
Ook beekvogels leven langs het Geldernsch-Nierskanaal. Meestal zitten er zeker twee paar Ijsvogels. De strenge winters van de afgelopen jaren heeft de stand echter uitgedund. Wellicht laat ook de Grote gele kwikstaart zich zien. Op de heide zijn Boom- en Veldleeuwerik te horen. De Boomleeuwerik komt in Noord-Limburg in verhouding veel voor in droge gebieden op akkers bij bossen en met name heiden. Het is een soort die op de Europese vogelrichtlijn staat. Algemene heidesoorten als Fitis en Boompieper zijn ook te verwachten. Dat geldt ook voor de Roodborsttapuit. Boven de heide jagen regelmatig Boomvalken en laat zich een Wespendief zien. De Blauwborst is moeilijker te vinden, bovendien is het al redelijk laat in het seizoen voor deze soort. Bij het Pikmeeuwenwater zijn Wilde eenden, Wintertalingen, Dodaarzen en wellicht een Geoorde fuut te zien. Bij het Heernven broeden Grauwe ganzen die momenteel al grote jongen hebben. Ook zijn hier diverse soorten trekvogels te zien.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
Pannekoekhuis, 9:00 Twistedenerweg 2, 9:00 Wellerlooi
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 11 mei 2014, van 9:00 tot ongeveer 14:30 uur
Toegang
Openbaar