Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie voorjaar in het Leudal

Agenda

Het Leudal is een bekend, langgerekt natuurgebied in Midden-Limburg. Jac. P. Thijsse liep er al rond. In het Leudal stromen twee beken die op dit traject nooit rechtgetrokken zijn. Ze zijn diep ingesneden in het dekzandlandschap en stromen vrij snel. Plaatselijk is er leem aanwezig. Dit zorgt voor een grote rijkdom aan flora. Op de voedeselrijke delen van het dal groeien vroegbloeiende soorten als Bosanemoon, Lelietje van dalen, Dalkruid, Grote veldbies, Slanke en Gulden sleutelbloem en Speenkruid. Op plekken met kwel of bronnen groeien Dotterbloemen. Plaatselijk komt zelfs Paarbladig goudveil voor.
Bij natuurlijke beken horen ook bijzondere dieren als IJsvogel en Grote gele kwikstaart. Sinds 2000 beïnvloeden de hier uitgezette Bevers met hun knaagactiviteiten de boomgroei op de dalbodem. In het water zelf leven karakteristieke vissen en ongewervelden. Langs de meandere beek liggen diverse watermolens of ruïnes daarvan. Andere sporen van de geschiedenis zijn een klooster met bijbehorende boerderij en grafheuvels.
Het westelijke deel van het Leudal is de afgelopen 20 jaar nogal veranderd. Veel voormalige landbouwgrond is overgenomen door Staatsbosbeheer en wordt sindsdien niet meer bemest. Vennen en heiden zijn hersteld. De Leubeek/Tungelrooyse beek en Roggelse/Zelsterbeek zijn weer meanderend gemaakt. De Tungelrooyse beek is over ruim 30 km weer ecologisch heringericht in de afgelopen 15 jaar.

Organisatie
Kring Venlo, Plantenstudiegroep
Vertrek
parkeerplaats Elisabethshof, 10:00 Roggelseweg te Haelen
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 13 april 2014, van 10:00 tot ongeveer 15:30 uur
Toegang
Openbaar