Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Hazelmuis en Drielandenpark

Agenda

In het eerste deel van de avond gaat Ruud Foppen in op de Hazelmuis: een overlever op de grens. De Hazelmuis is een uitsluitend in onze provincie voorkomend zoogdier. Helaas is de verspreiding in de afgelopen eeuw sterk teruggelopen. Sinds de jaren negentig zijn we steeds meer over dit schitterende zoogdiertje te weten gekomen en kunnen we ook daadwerkelijk bijdragen aan een betere bescherming. In de lezing wordt ingegaan op de biologie van de Hazelmuis in ons land en wordt aangegeven op welke wijze er is ingegrepen om zijn leefgebied te verbeteren en wat de resultaten daarvan zijn.
Na de pauze zal Anke Brouns van Stichting Ark ingaan op de natuurontwikkeling die Stichting Ark rondom het Vijlenerbos uitvoert. Sinds 2011 werkt ARK rondom het Vijlenerbos, in de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem aan een project voor gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de Provincie Limburg (PMJP). In dit project zitten ook enkele soortbeschermingsplannen, waaronder dat van de Hazelmuis. De natuur van het Drielandenpark profiteert in hoge mate van de Ardennen en de Eifel op de achtergrond. Roofdieren zoals Lynx, Wilde kat en Boommarter, maar ook waterdieren zoals de Bever en tal van insecten en wilde planten weten het Drielandenpark vanuit het laaggebergte te bereiken, via beekdalen, bossen en bosschages. Tegelijk zijn er ook barrières die deze vrije uitwisseling verhinderen, zoals snelwegen, spoorwegen, kanalen, steden, industriegebieden en grootschalige landbouwgebieden. Logisch, in een bedrijvige regio met een paar miljoen inwoners.
Binnen het Drielandenpark werken overheden, toeristische organisaties en natuurorganisaties samen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van deze groene long in stedelijk gebied. Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de natuurverbindingen, ook over de landsgrenzen heen. Daar hebben de flora en fauna baat bij én de recreant, die wandelend of fietsend grenzeloos van het heuvellandschap genieten wil.

Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
Café Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-West
Spreker(s)
Ruud Foppen en Anke Brouns
Tijd
Maandag, 10 februari 2014, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar