Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Lezing Groene daken : Onderzoek vegetaties groene daken

Agenda

Ook kleine groendaken zijn van waarde

 

Hein van Bohemen werkte bij de Natuurbeschermingsraad, bij Rijkswaterstaat en bij de Technische Universiteit Delft. Zijn interesse en kennis liggen op het terrein van de ecologie,
landschapsecologie en de eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur ten voordele van de mens en de natuur.

 

De lezing (powerpoint presentatie) geeft een overzicht over de betekenis voor plant, dier en mens van de voor- en achtertuin in stedelijke landschappen. Naast een uiteenzetting over verschillende ecosysteembenaderingen zal ingegaan worden op de aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren in tuinen. Verteld zal worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. Wat betekent het afkoppelen van hemelwater: een inspiratiebron voor het zichtbaar en beleefbaar maken van water, voor de aanleg van bloemenweiden, moerasjes en drink- en badderplaatsen voor vogels.

Getoond zal worden hoe groene daken en groene gevels, op grote schaal maar vooral ook kleine schaal, op, aan en rond de woning de (be)leefbaarheid van de eigen omgeving, voor planten, dieren en mensen kunnen vergroten.
De presentatie omvat naast theorie vooral veel praktische voorbeelden hoe de voor- als de achtertuin klimaatbestendig en leefbaar ingericht en beheerd kunnen worden. Ook zal de rol van de kunst en de kunstenaar op het gebied van ecologie en natuureducatie geschetst worden.

Organisatie
IVN-Maastricht, CNME en Kring Maastricht NHGL, Kring Maastricht
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Spreker(s)
Hein van Bohemen
Contact
Bert Op den Camp
Tijd
Vrijdag, 07 februari 2014, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
leden en aspirant leden
illustratie